Parolamı Unuttum

E-Katalog

Kullanım Şartları


Giriş
İnternet üzerinden online satış (bundan böyle “Hizmet” olarak anılacaktır) veren Misedor (bundan böyle “Misedor.com” olarak anılacaktır) ile söz konusu Hizmetten yararlanan Müşteri (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasındaki ilişkide uygulanacak şartlar (bundan böyle “Kullanım Şartları ” olarak anılacaktır) aşağıda belirtildiği gibidir.

Üye Hesabı
Misedor.com’da “Üye Kayıt Formu” doldurarak Üye kendi adına hesap açabilir. Üyelik onaylandıktan sonra (sonlandırılıncaya kadar), Üye bu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, Misedor.com’a görüntü yükleyebilir, veya üye adına yüklenmesi için (buna ait ek şartlara uymak koşulu ile) e-posta ile gönderebilir, Misedor.com tarafından sağlanan Hizmetlerden (bu görüntülerin baskı siparişini vermek gibi) istifade edebilir.
Üyelik için Misedor.com’a, e-posta adresi bildirilmek zorundadır. E-posta adresi, Misedor.com’a daha sonraki girişlerde Üyenin tanınması için yardımcı olacaktır.
2-Geçerli olmayan veya başkasına ait bir e-posta adresi kullanılarak Üye kaydı yapılması halinde, Misedor.com Üyenin hesabını bildirim yapmadan iptal etme yetkisine sahiptir. Üye tarafından siteye yüklenmiş veya e-posta yolu ile Misedor.com’un Üye adına yüklenmesi için gönderilmiş olan fotoğraflara ulaşabilmek için Üye kendine bir şifre belirlemelidir. Misedor.com’da üye hesabı açmak ücretsizdir. Misedor.com tarafından sağlanan diğer hizmetlerden yararlanmak ücrete tabidir. Ücretler bir Hizmetten faydalanmak istenildiğinde Üyeye bildirilecektir. Bu Hizmetler için bir sipariş verildiğinde (baskı Hizmetleri de dahil) ödeme kredi kartı ile yapılırsa, Üyeden kredi kartı bilgileri istenecektir. Sipariş kabul edildiği takdirde, verilen Hizmetlerin bedeli bu kredi kartına borçlandırılacaktır. Üyenin gerçek olmayan veya başkasına ait bir kredi kartı numarası kullandığı tespit edilirse, Misedor.com’un, üyenin hesabını kendine bildirme gereği duymadan sonlandırma hakkı saklıdır.

Görüntüler
Üye dijital görüntülerini Misedor.com’a kendi yükleyebilir ya da Misedor.com yüklemesi için e-posta ile göderebilir. Misedor.com’a yüklenen fotoğraflar JPEG formatında olmak zorundadır. Misedor.com’a Üye tarafından yüklenen ya da Üye adına Misedor.com’un yüklediği fotoğrafları, bir albüm halinde(burada belirtilen şartların sağlanması koşulu ile), Üye e-posta adresini ve şifresini girerek görebilecektir. Kullanım şartlarına uymak koşulu ile, Üye istediği zaman, fotoğraf albümünü Üye dışındaki kişilere paylaştırabilir, örneğin ailesinin ya da arkadaşlarının görmesine izin verebilir. Üye bu paylaşımı açmak için, paylaşım yapmak istediği kişilerin e-posta adreslerini uygun Hizmeti kullanarak Misedor.com’a bildirmelidir. Paylaşım verilmiş kişiler, Üyenin izin verdiği fotoğraf albümlerine erişip görebilmek için Misedor.com’a üye olmak zorundadırlar. Paylaşım yapılan kişiler, Üyenin fotoğraf albümündeki görüntülerde değişiklik yapamaz, görüntü yükleyemez ve silemezler. Üye, paylaşım yaptığı kişilerin bu koşulları kabul ettiklerinden emin olmalıdır. Üyenin fotoğraf albümü ya da albümündeki görüntüler (ya da Üye ile ilgili herhangi bir veri) üzerinde paylaşım yapılan kişilerin vereceği hasarlardan Misedor.com sorumlu değildir. Üyenin paylaşıma açtığı fotoğraflarını, paylaştırdığı kişiler görüntüleyebilir, baskı siparişi verebilir, kendi albümlerine kopyalayabilirler. Üçüncü şahısların, Üyenin fotoğraf albümünü görüntülemesini, kopyalamasını veya baskı siparişi veremesini istemiyorsa albümlerini paylaşıma açmamalıdır. Misedor.com’a yüklediği fotoğraflarını ya da Üye adına Misedor.com tarafından yüklenen fotoğrafları Üye dilediği zaman silebilir.

Üyenin yapabilicekleri:
Üye Misedor.com’un şifre korumalı olmayan her kısmını ziyaret edebilir. Misedor.com’un bazı sayfaları şifre gerektiriyor olabilir, Üyenin geçerli bir şifresi yoksa bu sayfalara giremez. Üye kişisel kullanımı için her ziyarette bir kopya olmak üzere bu Misedor.com’un sayfalarından yazıcı çıktısı alabilir. Aksi belirtilmedikçe, Üye kendine ait fotoğraflardan istediği kadar yazıcı çıktısı alabilir. Ancak, her iki halde de aşağıda “Üyenin yapamayacakları” kısmında belirtilen maddeleri üye yapamaz.

Üyenin yapamayacakları:
Yukarıda “Üyenin yapabilecekleri” kısmında belirtilenler hariç, Üye Misedor.com’da bulunan hiçbir materyali (diske saklamak, yazıcıdan bastırmak veya herhangi bir başka yolla) kopyalayamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, değiştiremez ve üzerinde değişiklik yapamaz.
Misedor.com’u ya da Misedor.com’da bulunan herhangi bir materyali ya da kopyasını Üye Misedor.com ile yapacağı alışveriş dışında hiçbir maksatla kullanamaz.
Üyenin fotoğraf albümlerine erişim hakkını ve paylaşımı ücretlendirmek veya ticari anlamda kullanmak da buna dahildir.
Üye, Misedor.com’da kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
Üye, Misedor.com’un yazılı onayı olmadan aynı gerçek kişi için birden fazla Üye hesabı açamaz. Bu maddeye aykırı hareket, Üyeye verilen hizmetlerin durdurulmasına yol açabilir.
Üye kendi şifresini başka kişilere veremez.Bu şekilde doğabilecek zarardan Misedor.com sorumlu olmayacaktır.
Üye aşağıda belirtilmiş olan içerikli fotoğraf ya da görüntüleri yükleyemez, e-posta ile göndermez ya da baskı siparişi veremez.
Çıplaklık, pornografi ya da müstehcenlik,
Irkçılık,
Kişi ya da grupları tahrik edici unsur,
Suça delil sayılabilecek,
Üçüncü şahısların kapsamında olan Ticari Marka, Telif Hakkı ve Fikir ve Sanat Eserleri,
Uygulanabilir kanun ve yasalara karşı gelen,
İtibar zedeleyici unsur,
Misedor.com’un yüklenmesi yasakladığı fotoğraflar olmasına rağmen, Misedor.com kim tarafından, nasıl kullanıldığını kontrol edilemez. Yasal olmayan ve kötü içeriği olan fotoğraflar yüklenmesinden Misedor.com sorumlu tutulamaz. Üye bu tür fotoğraflara rastlarsa, gecikmeden Misedor.com’a ulaşmalıdır.

1-Yasal ya da içeriği iyi olmayan fotoğrafların olduğu görüldüğü anda Misedor.com yasal yollara başvuracaktır. Bu durumda yasal mercilere, fotoğrafların kopyaları ve Misedor.com tarafından tutulan Üyenin kişisel verilerine girme hakkı verilir. Kullanım şartlarına uymayarak yüklenmiş, e-posta ile gönderilmiş ya da baskı siparişi verilmiş olan fotoğraflar bildirim yapmadan Misedor.com tarafından silinebilir ya da yeri değiştirilebilir. Misedor.com, kullanım şartlarına uymayan Üyelere Hizmet vermeyi reddedebilir. Aşağıda belirtilen maddeler sonucu meydana gelecek olan, zarar, borç, iddia ve harcama gibi faaliyetlerin, tazmininden Üye sorumlu olacaktır. Üyenin ya da tanıdıklarının (arkadaşlarının) Misedor.com’un kullanım şartlarına uymaması, ye ya da Üyenin tanıdıkları tarafından, , üçüncü şahısların kapsamında olan Ticari Marka, Telif Hakkı ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu haklarını hiçe sayarak fotoğraf yükleme ya da e-posta yolu ile gönderme yapılması, Üye ya da Üyenin tanıdıkları tarafından, üçüncü şahısların kapsamında olan Ticari Marka, Telif Hakkı ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu haklarını hiçe sayarak, işlem yapılması, baskı alınması ve Misedor.com’un diğer Hizmetlerinden yararlanılması,

Üye Hakları:
Üyenin Misedor.com’a yüklediği ya da e-posta yolu ile Misedor.com’a gönderdiği fotoğrafların Telif Hakları Üyeye aittir. Üyenin fotoğraf albümlerinde bulunan fotoğrafları, Misedor.com silebilir, yerini değiştirebilir ya da yayınlamayı reddedebilir. Sunulan Hizmetleri sağlamak için, gereken durumlarda Üyenin yüklediği ya da e-posta yolu ile gönderdiği fotoğrafları, üyenin talebi ve bilgisi dahilinde Misedor.com sergileyebilir, yeniden düzenleyebilir, baskı alabilir, yer değiştirebilir, dağıtabilir ve silebilir. Üye diğer internet sitelerinden ya da yayınlardan fotoğraf alamaz ve Üye, ilgili kişi ya da kuruluşun izni olmadan bu fotoğraflarla işlem yapamaz.

İnternet sitesinin işleyişi:
Misedor.com’un formatı, içeriği, ürünleri ya da sunulan hizmetleri her zaman değişebilir. Misedor.com’un işleyişi, ürünleri ya da sunulan Hizmetleri; bakım, yenileme ya da diğer nedenlerden dolayı ertelenebilir ya da sonlandırılabilir. Bu işlemler Üyeye bildirilmeden ve herhangi bir zamanda gerçekleştirilebiliriz. Misedor.com’da varolan, Üyeye ait bütün bilgilerin yedeğinin alınması önerilmektedir. Yüklenen ya da e-posta yolu ile gönderilen fotoğrafların yedeğini almak Üyenin karar vereceği bir konudur. Fotoğrafların yedeklerinin alınmamasından, kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Misedor.com sorumlu tutulamaz.

Verilerin korunması:
1-Misedor.com’da varolan Üyenin kişisel bilgileri sadece kullanım şartları dahilinde kullanılabilir. Üye, kullanım şartlarını işleme devam etmeden önce dikkatle okumalıdır. Üye, kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur.

Hizmetler/Ürünler
Üyenin internet üzerinden vereceği siparişlerinde, Misedor.com tarafından onay e-postası gönderilene kadar sipariş olarak geçerli olmayacaktır. Üyenin siparişlerini kabul etme karar yetkisi Misedor.com’undur. Misedor.com taahhüt ettiği Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, Misedor.com’da belirtilmiş olan fotoğraf baskı ürünlerinde değişiklik yapabilir. Bedava baskılar, Misedor.com’un belirlemiş olduğu kampanyalar dahilinde promosyon olarak sunulur. Kampanya dahilinde olan bedava baskıların boyutu 10x15 cm’dir ve internet üzerinden verilen siparişlerde kullanılabilir. Paketleme ve teslimat tutarı bedava baskılar için geçerlidir. Misedor.com kampanyaların parçası olarak belirli dönemlerde bültenler yayınlayabilir ve bu bültenler, bedava baskı ya da indirim içerikli olabilir. Üye indirim ya da bedava baskılardan, ancak internet üzerinden verdiği siparişlerde yararlanabilir ve bir siparişte bir indirim ya da promosyon kullanabilir. Mümkün olan en kısa zamanda bütün yazışmalara hemen cevap verilecektir. Bu yazışmalar e-posta yolu ile olacaktır.

Üyelik iptal işlemleri:
Üyelik iptal işlemi için Misedor.com’a e-posta ya da telefon yolu ile ulaşılarak yapılır. Üye iptali işlemi sırasında iptalini istediği hesabın Üyeye ait olduğunu gösteren kanıtlar sağlamalıdır. Talep, Misedor.com’a ulaştıktan sonra en kısa zamanda Üyelik iptal işlemleri yapılacaktır. Beyan etme zorunluluğu olmadan, Misedor.com Üyelik iptal edebilir. Üyelik iptalinden sonra, Üyenin fotoğraf albümü siteden kaldırılacak ve şifresi ile siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.

Sorular ve Şikayetler
Üyenin şikayet ve talepleri, fatura tarihinden itibaren 28 gün içerisinde ve siparişin teslimatında gecikme olduğu zaman makul bir zaman aralığında Misedor.com’a bildirilmelidir. Üye soru ve şikayetleri için önce Misedor.com’a ulaşmalıdır.

Yasal ve yargılama hakkı:
2-Kullanım şartları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır
Kurumsal
MİSEDOR Şirket Profili
MİSEDOR Olarak
Vizyonumuz

Kalite, Çevre ve
İş Güvenliği Politikalarımız


Markalarımız
MisDent
MissFemi
Dermamis
Felina
Naturaxin
Melisa
İş Fırsatları
Misedor Aktif Girişimci
İş Fırsatları

Misedor Aktif
Kazanımları
Elit Klüp Kazanımları
Güvenli Alış-Veriş
Gizlilik Politikası
Fiyat ve Teslimat
Kullanım / Şartları
Üyelik Sözleşmesi
Sıkça Sorulan Sorular
Yasal Uyarı
Copyright © misedor.com.tr. Tüm hakları saklıdır.
misedor.com.tr online alışveriş sitesinde yer alan tüm metin
resim ve içeriklerin telif hakları AKERMAN Temizlik
Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ne aittir. aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz olarak
kullanılamaz ve kopyalanamaz.
Bizi Takip Edin
instagram facebook
twitter